Jak do nas dołączyć?

Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna.

Warunki przystąpienia do Stowarzyszenia są opisane w statucie (do pobrania poniżej)

W celu przystąpienia do Stowarzyszenia - prosimy o kontakt pod adresem email kontakt@czerwonaki.pl