Łąka

Stowarzyszenie dysponuje łąką modelarską w miejscowości Bolechowo.

Parametry techniczne:

Wymiary: 188 m x 279 m
Nawierzchnia: trawa
Wysokość npm: 65 m

W załączniku dostępny regulamin łąki.